بانوان در پیاده روی اربعین

بانوان در مراسم مختلف عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) از جمله پیاده روی اربعین شرکت کرده و ارادت خود را به خاندان ائمه اطهار با حضورشان بیان می کنند.
       

خیریه مهر آفرین را حمایت کنید.

یادداشتهای کاربران

آنچه را در ذهن دارید به اشتراک بگذارید!